Produkter/tjänster

Några exempel på vad vi slipar, tillverkar och säljer.

 • Klingor HM, Stellite 120-1300 mm.
 • Vedkapsklingor.
 • HSS-klingor metallkapning.
 • HM-klingor metallkapning.
 • Röjklingor.
 • Huggstål.
 • Pappersknivar.
 • Saxstål.
 • Isstål.
 • Hyvelstål.
 • Köttkvarnar.
 • Cirkelknivar.
 • Motorsågskedjor.
 • Svärdkapskedjor.
 • Bandsågsblad metallindustri.
 • Bandsågsblad träindustri.

Plus en hel del annat, kontakta oss gärna för att se vad vi eventuellt kan göra för er.

Y96

Rapsbaserad. miljövänlig smörj- och rengöringsolja för bandsågar. Rengör – smörjer – kyler – rostskyddar. Används oblandad.

Användning

Smörjning, kylning och rengöring av bandsågar under drift i maskiner utrustade med automatisk smörjning.

Dosering

I normal drift 1 droppe var 3-7 sekund mot band och hjul. Används oblandad. Oljemängden kan reduceras med upp till 75% jämfört med dieselolja. Ska ej blandas med dieselolja. Tanken töms från olja före byte till Y96. Tanken behöver ej rengöras före bytet. Olöslig i vatten.

Egenskaper

Utmärkt för att lösa kåda. Mycket god smörjningsförmåga. Korrosionsskyddande. Ingen risk för mögelbildning i oljan, ej emulgerande. Kan vid långvarigt bruk lösa vissa maskinfärger.

Specifikation

Rapsoljebaserad smörjmedel med tillsats för lösning av kåda och för att motverka korrosion.

Densitet: + 15°C g/l = 880

Viskositet: + 40°C

cST = 4 + 80°C

cST = 2

pH = 7,5

Flampunkt: 172°C

Lägsta flyttemperatur cirka -9°C.

Arbetsmiljö

Rapsolja är medicinskt ofarlig. Den innehåller inga aromatiska kolväten eller cancerogena ämnen.

Hantering och lagring

Förpackningen hanteras och öppnas försiktigt. Lagringsstabiliteten i obruten förpackning är minst 12 månader under normala lagringsbetingelser. Vid risk för direktkontakt eller stänk bör ögonskydd användas.

Naturvänlig

Y96 är – till skillnad från dieselolja och emulgerande vätskor – tillverkad av snabbt nedbrytbar biologisk råvara och är därmed naturvänlig.

Fördelar

Minskar risken för sprickbildning. Motverkar kådbeläggning på hjul och band. Rena band ökar måttnoggrannheten och ger bättre klyvyta. Färre produktionsstopp.

Förpackning

Y96 levereras i:

 •  10 l. plastdunk.
 • 200 l. fat.
 • 1000 l. container.